PODPORUJEME


Spoločnosť REGOS s.r.o. podporuje množstvo aktivít a projektov v regióne, Žiaru nad Hronom a to vrátane kultúrnych, športových a spoločenských podujatí. Našim cieľom je zodpovedný prístup k regiónu a jeho občanom a zmysluplné projekty a akcie radi podporujeme.