BENTONIT

Bentonit je ílovitá hornina, ktorá vzniká rozkladom vulkanického skla. Tvorí ho zmes ílových minerálov skupiny smektitu, hlavne montmorillonitu, beidellitu a nontronitu. Jeho typickou vlastnosťou je, že pri styku s vodou intenzívne napučiava. Ako...


» viac informácií

PONÚKAME

predaj nerastných surovín - ťažený prírodný bentonit, doprava bentonitu, ložiskový geologický prieskum - projektovanie, realizácia a vyhodnotenie prieskumu s výpočtom zásob surovín, projektovanie, inžiniering a povoľovanie...


» viac informácií

Vedeli ste, že...?

Priemerná ročná štatisticky evidovaná spotreba bentonitu na každého obyvateľa je 11 kilogramov? Bentonit sa nepriamo využíva vo veľkom množstve výrobných procesov. Život bez neho by bol len ťažko predstaviteľný.


» viac informáciíPROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť REGOS s.r.o. vznikla 26.08.2005, je zapísaná na OS Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 87281/B. Hlavný predmet činnosti spoločnosti: ložiskový geologický prieskum nerastných surovín, osobitne ílových surovín a bentonitov, vyhodnotenie výsledkov prieskumu, výpočet zásob nerastných surovín, bilančné analýzy využiteľnosti nerastov, aplikovaný výskum v oblasti technologického spracovania a využitia bentonitov, plánovanie a povoľovanie banských činností, projektovanie a inžiniering v oblasti dobývania a využívania nerastov, príprava a otvárka povrchového dobývania ložísk nerastov, projektovanie a riadenie banských prác na povrchu, hodnotenie vplyvov banských prác na životné a prírodné prostredie, projektovanie a realizácia rekultivačných prác po banskej činnosti, dobývanie bentonitov v južnej časti Kremnických vrchov, predaj a doprava...


» viac informáciíKONTAKT

REGOS s.r.o.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
Slovenská Republika

Tel.: +421 905 487 200
E-mail: regos(at)regos.sk

IČO: 36640638
IČ DPH: SK 2022051988