ks.soger@soger" />

Keramické íly

 

Íly, ponúkané našou spoločnosťou sú svetlosivé až tmavosivé, plastické kaolinitické íly s nízkym podielom piesčitých prímesí a organických látok. V mineralogickom zložení prevláda kaolinit s rôznym stupňom usporiadania štruktúry, ďalej illit, halloyzit a vzácne montmorillonit. V súčasnosti sú ťažené dve kvalitatívne triedy s označením ZI - íl s obsahom Al2O3 vyšším ako 30 % vhodný hlavne pre výrobu žiaruvzdorných materiálov a KI pre keramický priemysel.

Označené íly sú vhodné pre:

- keramickú výrobu / výrobu keramických obkladačiek a dlažby/, kameninu
- žiaruvzdorné materiály
- tehliarsky priemysel

Dodacie podmienky:

- Íly sú dodávané v prírodnom, surovom stave , EXW Stará Halič
- Vlhkosť: max. 25 %

Technologické parametre :

Skladba Jednotka
ZI KI
Rozrábacia voda [ % ] max. 41 max. 44
Zmrštenie po vysušení [ % ] max. 8 max. 10
Zmrštenie po výpale /at 1250`C / [ % ] max. 6 max. 8
Strata pálením /1250`C / [ % ] max. 12 max. 13
Nasiakavosť po výpale / 1250`C / [ % ] max. 8 max. 3
Pevnosť po vysušení [MPa] max. 1 max. 1
Pevnosť po výpale /1250`C / [MPa] max. 10 max. 13
Teplota deformácie [`C ] max. 1580 max. -

Chemické zloženie

Prvok Jednotka
ZI KI
SiO2 % [ % ] aprox. 55,0 aprox. 55,0
Al2O3 % min. 29 max. 27
Fe2O3 % max. 3,5 max. 4
TiO2 % 1.5 1.7
Na2O % 0.2 0.2
K2O % 1.1 1.5
CaO % 0.8 0.5
MgO % 1 1
Strata žíhaním max. 12,5 max. 13

Farba v surovom stave : sivá

Farba po výpale : béžová