ks.soger@soger" />

REGOS, s.r.o. – slovenská ťažobná spoločnosť

 

BENTONIT

Ložisko bentonitu, nachádzajúce sa v strategickej lokalite Kremnických vrchov, ako sopečného pohoria stredného Slovenska, s atraktívnym obsahom montmorilonitu. Vyťažený bentonit ponúkame v troch kvalitatívnych triedach podľa obsahu montmorilonitu: 50-70%, 70-80%, nad 80%.

ŽIARUVZDORNÉ A KERAMICKÉ ÍLY

Vysoko kvalitné ložisko žiaruvzdorných a keramických ílov v Starej Haliči.

Prípravy na ťažobné práce začali geologickým prieskumom už pred rokom 2008. Všetky geologické výsledky boli vyhodnotené a schválené príslušnými úradmi Slovenské republiky, ako je Ministerstvo životného prostredia Slovenská republiky, Hlavný banský úrad a Obvodný banský úrad. Vzhľadom na komplikované administratívne a legislatíve procesy, bola ťažobná činnosť spustená len nedávno. V súčasnosti Vám však už môžeme ponúknuť možnosť dlhodobej spolupráce v dodávkach bentonitu, žiaruvzdorných a keramických ílov vo Vami zadeklarovaných kvalitatívnych parametroch. Pre ďalšie informácie nás prosím neváhajte kontaktovať.

Kariéra

KARIÉRA

 

Spoločnosť Regos ponúka platenú odbornú stáž pre študentov bakalárskeho štúdia v oblastiach : Marketing, Masmediálna komunikácia, Životné prostredie, Geodézia a kartografia. Záujemcovia môžu posielať životopis s motivačným listom na našu adresu : ks.soger@soger do 21.8.2015 , Stáž sa uskutoční v mesiaci September 2015.

OZNAM:

Naša nová webová stránka je stále vo vývoji, viac aktualizovaných informácií budeme dopĺňať priebežne.